La meva llista de blogs

dilluns, 23 de febrer del 2015

VOCABULARI 2n TRIMESTRE

VOCABULARI

 • MUNTATGE: Procés d'elaborar i ordenar el material de filmació a través de quatre fases: seleccionar les preses i ordenar per ordre narratiu, decidir el temps que ocuparà dintre del projecte final, ordenar el material i enganxar-lo, i per últim afegir el so a la imatge.
 • ENCADENAT: Transició d'un pla a un altre per mitjà d'una serie de fotogrames intermitjos en que les imatges es superposen.
 • PLA: Conjunt d'imatges que constitueixen una mateixa presa. N'hi ha de diferents tipus segons l'angle de la càmera.
 • SEQÜÈNCIA: Seguit d'escenes que formen part d'una mateixa unitat narrativa.
 • ESCENA: Seguit de plans que formen part d'una mateixa acció o també ambient dins d'un espai i d'un temps concrets.
 • PRESA: "Toma". Fragment de la pelicula des de que es posa en funcionament la càmera, fins els moment en que aquesta s'atura, tros entre dos talls.
 • PANORÀMICA: Moviment de rotació de la càmera. Pot ser horitzontal, vertical, obliqua i circular.
 • TRAVELLING: Moviment mecànic de transició de la càmera en l'espai quan aquesta es desplaça per damunt d'un mòbil o bé per l'espatlla de l'operador de càmera.
 • GRUA: Dispositiu que s'utilitza al cine i televisió per desplaçar la càmera als costats i per sobre del lloc de gravació.
 • STEADY-CAM: Estabilitzador de càmera subjectada per un braç per augmentar el temps en tomes llargues. Agafada al cos del operador de càmera.
 • MOVIOLA: Primera màquina per l'edició de pel·lícules film a través d'un mecanisme de projector que trasllada el fotograma a la part davantera.
 • PLA SEQÜÈNCIA: Seqüència que es roda en un sol pla, en una única presa, sense muntatges, directament i sense intervencions. 
 • CONTINUÏTAT O RACCORD: Enllaçament d'un pla a un altre sense que es produeixi cap salt.
 • SALT D'EIX: Efecte òptic que es produeix quan creuen els eixos d'acció , per tant dona una perspectiva falsa en la continuïtat dels plans correlatius.
 • TALL: Pas o unió d'un pla amb un altre, mitjançant l'enllaç o empalmament directe sense que hi hagi altre pla entremig.
 • FOSA: Pla que es va fent cada cop més fosc fins que la pantalla es fa negre totalment. Pot ser de tancament o d'obertura.